Return to site

נדרשת תחנת כיבוי באזור הבורסה ברמת גן

broken image

במסגרת עבודת חיזוי אנליטי שעשינו לנציבות הכבאות וההצלה עם הקמתה, לפני כארבע שנים, נתחנו את הצורך בתחנות כיבוי נוספות, באזורים בהם זמן הנסיעה לקריאה

.הוא גבוה משבע דקות

במפה המוצגת כאן, אשר הינה חלק מחישוב הצורך הלאומי בשרותי כיבוי, נראה בברור כי חלק נרחב מהעיר רמת גן  אינו מכוסה כיאות. הדליקה החמורה שארעה השבוע במחלף ההלכה, הינה תזכורת לכל הנוגעים בדבר - יש להאיץ את התהליך ולהסכים על מיקום תחנת כיבוי נוספת ברמת גן